Kako postati član

Poštovani poslodavci,

Crnogorsko udruženje poslodavaca poziva sva privredna društva – mikro, mala, srednja i velika preduzeća, preduzetnike i poslovna udruženja ,da postanu članovi Crnogorskog udruženja poslodavaca koje se zalaže za prepoznavanje uloge poslodavaca u društveno-ekonomskom razvoju i ostvarivanju značajnijeg uticaja na društveno-ekonomske tokove.

Svaki poslodavac (domaće, tj. strano pravno ili fizičko lice) koji je registrovan u Crnoj Gori i zapošljava jedno ili više lica, može postati član Crnogorskog udruženja poslodavaca, čime prihvata prava i obaveze definisane Statutom i Etičkim kodeksom ovog udruženja.

Uputstvo

Ukoliko želite da budete član Crnogorskog udruženja poslodavaca, prvi korak je da popunite PDF Pristupnicu za štampu kojom potvrđujete davanje saglasnosti za pristupanje članstvu, te prihvatate sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta i Etičkog kodeksa Crnogorskog udruženja poslodavaca. Time, nedvosmisleno dajete saglasnost da vas jedino Crnogorsko udruženje poslodavaca može zastupati u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju, saglasno Zakonu o radu i Zakonu o Socijalnom savjetu.

Popunjenu i ovjerenu PDF Pristupnicu za štampu pošaljite na mail adresu: office@cup.org.me

Uplatu godišnje članarine možete izvršiti na sljedeći žiro-račun:

510-153521-33 kod Crnogorske komercijalne banke – PIB: 11077935

Za sva dodatna pitanja, molimo Vas kontaktirajte Sekretarijat na broj telefona 020 281 064 ili nas lično posjetite u prostorijama udruženja na adresi: Ulica SKOJ-a 57, 81000 Podgorica.