CUP: Nikada nismo niti bi tražili “povlastice u kršenju zakona”

CUP: Nikada nismo niti bi tražili “povlastice u kršenju zakona”

Povodom saopštenja Nezavisnog sindikata policije (NSP), o tome kako je Crnogorsko udruženje poslodavca navodno tražilo povlastice za kršenje zakona u zaštiti interesa turističko-ugostiteljskih preduzeća pri postupanju granične policije, dužni smo reagovati kako bi javnost bila upoznata sa objektivnim stanjem i informacijama.

Crnogorsko udruženje poslodavaca nije – niti bi ikada tražilo “povlastice u kršenju zakona“, poslalo „otvoreni i neskriveni poziv policiji da krši zakon“ niti je njegovo reagovanje bilo „bijedan pokušaj dodatnog pritiska i zastrašivanja policijskih službenika“… što pored ostalog, insinuira NSP jer bi to bilo, prije svega, na štetu njegovog kredibilnog i na etičkim principima zasnovanog funkcionisanja radi realizacije njegove osnovne misije: unapređenja poslovnog ambijenta kako bi svi njeni građani živjeli bolje, pa i pripadnici policije.

U cilju pravilnog informisanja javnosti, a prvenstveno zbog zaštite sopstvenog integriteta – ne radi polemike sa NSP-om čija reagovanja obiluju insinuacijama i diskvalifikacijama na račun CUP-a , precizno navodimo pitanje novinara i stav CUP-a, a povodom primjedbi na postupanje Granične policije:

Na pitanje “da li se neko od poslodavaca nama žalio zbog ovakvog postupanja Granične policije, da li postoji obaveza Granične policije da prvo ukaže na nepravilnosti i ostavi rok za ispravljanje nepravilnosti prije donošenja rješenja o protjerivanju radnika”, naš odgovor je bio da ćemo – “ukoliko ovakva postupanja eskaliraju, a ne budu incidentni pojedinačni slučajevi, zatražiti poseban razgovor sa direktorom Brđaninom, kako bi POSTUPANJE DRŽAVNIH ORGANA SVAKAKO BILO U SKLADU SA ZAKONOM, ali i jednako usmjereno da pomogne poslodavcima, a ne da to bude samo mjera rigidnog kažnjavanja.”

Ostavljamo sudu javnosti zaključak, a CUP koji se bavi ne samo zaštitom interesa privrede, već ukupnom društenom dobrobiti, koristi priliku da pozove sve društvene aktere – posebno organe policije da pokažu mnogo veći stepen senzitivnosti kada je društveni interes u pitanju.

Pojašnjenjem i tačnim citiranjem našeg stava prestaje potreba za dodatnim reagovanjima.

Podijelite ovu objavu: